Parkeervergunning KMO-zone Molenheide


zondag, 18 december, 2016

Parkeervergunning KMO-zone Molenheide

De gemeente gaat het parkeren op KMO-zone Molenheide beter structureren. Voertuigen zwaarder dan 3,5 ton mogen vanaf nu enkel nog stilstaan en parkeren in deze zone op vertoon van een parkeervergunning.

Voorwaarden

De houder van de bewonersvergunning heeft zijn domicilieadres in de gemeente Zonhoven.

Er worden enkel bewonersvergunningen uitgereikt voor voertuigen die vallen onder categorie M en onder de categorie N, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

De bewonersvergunning is enkel geldig binnen de grenzen van de gemeente Zonhoven.

Er kunnen maximaal twee bewonersvergunningen per domicilieadres verkregen worden.

De bewonersvergunning is geldig voor de duur van 2 jaar en wordt telkens automatisch stilzwijgend verlengd voor 2 jaar. Als de omstandigheden veranderd zijn ten opzichte van de eerste aanvraag moet er een nieuwe vergunning aangevraagd worden.

Hoe aanvragen

Deze vergunning kan je online aanvragen via het formulier onderaan deze pagina of bij de dienst Lokale economie.

Kostprijs

Gratis.

Afhandeling

Je aanvraag komt binnen bij de dienst Lokale economie. Daar wordt de parkeervergunning opgemaakt en met de post verstuurd naar het door jou opgegeven adres.

Reglement

Het reglement met betrekking tot de gemeentelijke parkeervergunning vind je onderaan deze pagina.

Meer info

De  parkeerzone wordt gecontroleerd door politie Limburg Regio Hoofdstad.