Werken in Platwijers voor meer roerdompen en boomkikkers.


donderdag, 24 november, 2011
Werken in Platwijers voor meer roerdompen en boomkikkers.

Met de aanleg van broei-eilanden in de grote vijver en met extra kikkerpoelen pakt het agentschap voor Natuur en Bos straks de Platwijers aan. Het is de bedoeling om met deze ‘werkzaamheden voor natuurherstel’ meer kansen te bieden aan de roerdomp en de boomkikker.

Het 100 hectare grote natuurreservaat ‘de Platwijers’ met heel wat visvijvers en stukken bos is een trekpleister voor een aantal vogelsoorten, waaronder ook zeldzame vogels. De bedoeling is dat er meer open landschap wordt gecreëerd waardoor de roerdomp beter kan aarden. Daarvoor moeten er wel heel wat bomen worden gekapt. Helemaal in het zuidelijkste puntje in de ‘grote vijver’ worden er ook broei-eilanden aangelegd voor deze vogelsoort.

Hoewel de roerdomp zich nog enigszins kan handhaven , krijgt de ’boomkikker’ het steeds moeilijker in de Platwijers. Om dit te verbeteren worden er poelen aangelegd waarin het kleine groene kikkertje zich kan voortplanten. Voor deze herstelwerkzaamheden is er een Life+project ingediend. Daardoor komt er Europese steun.  Nadat er een vergunning is afgeleverd, kunnen de werkzaamheden van start gaan. Ze zullen ongeveer een jaar duren.

 

Kristien Smets: schepen van Milieu, Communicatie en informatica, Toerisme, Emancipatie en Jumelages.