Raf Baerts


Onze eerste ambitie is natuurlijk dat we opnieuw willen groeien. Ik weet dat dit veel inzet, overtuiging en werk zal vergen. Maar de trein is vertrokken. Ons vernieuwd bestuur nam de handschoen op om deze ambitie waar te maken. We moeten ons blijvend inzetten voor nog veiligere schoolomgevingen. Voor goede oplossingen voor het verkeerskluwen in het centrum met nog drukker verkeer in de toekomst. Onze ondernemers hebben hun specifieke problemen die om oplossingen vragen. Onze talrijke verenigingen kunnen blijvend rekenen op onze steun, zij zijn immers ons sociaal kapitaal en van onschatbare waarde. En laten we vooral ook de groep van de sociaal zwakkeren en de andersvaliden, … niet vergeten. Je ziet, er zijn nog zoveel uitdagingen. Sommigen zullen zeggen, vooral veel dromen. Ik zeg dromen kan je omzetten in daden. Dat is politiek. Dat is waar CD&V Zonhoven de komende jaren voor wil gaan.

Afbeeldingen
Raf Baerts