Start riolerings- en wegenwerken Donkweg


donderdag, 1 september, 2016

Start riolerings- en wegenwerken Donkweg

De riolerings- en wegeniswerken op de Donkweg-Donkveldweg-Katschitstraat-Stationsstraat-Dellestraat gaan van start. De werken zullen 12 maanden in beslag nemen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Planning
Fase 1:

De voorbereidende werken aan de nutsleidingen zijn deze maand al gestart. Daarna kan het ‘echte’ werk beginnen:

    Katschitstraat: sept/okt - renovatie riolering
    Stationsstraat: 1 sept/dec - werken aan de riolering en wegenis
    Dellestraat: eind sept/maart – aanleg gescheiden rioleringsstelsel en fietspaden
    Kruispunt Dellestraat/Donkweg: bouw pompstation dat afvalwater van een lager naar een hoger punt transporteert
    Bij de Roosterbeek: aanleg bufferbekken dat water bij hevige regenval opvangt

 Fase 2: begin 2017 tot juni 2017

    Donkweg, tussen de N72 en de N74, en de Donkveldweg: aanleg gescheiden rioleringsstelsel en fietspaden
    De voorbereidende werken aan de nutsleidingen liggen nog niet vast.

Fase 3: mei tot september 2017

    Donkweg, tussen de N74 en de Heuvenstraat: aanleg gescheiden rioleringsstelsel en een stuk fietspaden. De werken aan het kruispunt Donkweg-Heuvenstraat duren ongeveer een maand.
    De voorbereidende werken aan de nutsleidingen liggen nog niet vast.

Verwachte hinder

Werken van deze omvang kunnen helaas niet zonder hinder gebeuren, maar we doen er alles aan om die voor iedereen tot een minimum te beperken.

Tijdens fase 1 moet je volgende omleidingen volgen:

    - Stationsstraat: omleiding via de Alkenhoofseweg en Kwakstraat.
    - Dellestraat: omleiding via de Donkweg, Heuvenstraat en Engstegenseweg

Voor de hele periode van deze wegenwerken geldt dat je buiten de werkuren meestal gewoon met de auto tot aan je woning kan rijden, behalve bij:

    - de aanleg van de hoofdriolering voor je woning
    - de aanleg van de betonnen kantstroken en het fietspad (omdat het beton moet uitharden)
    - de aanleg van de asfaltverharding.

Als je niet met je auto tot aan de woning kan rijden, brengt de aannemer je hiervan op de hoogte met een bewonersbrief. Hou je brievenbus dus in de gaten!

Piketten

De aannemer gaat piketten (gekleurde paaltjes) plaatsen voor het aanleggen van de nieuwe rijwegen of rioleringen. Deze piketten kunnen ook op privéterrein worden geplaatst. Het is belangrijk om deze te laten staan, omdat ze aangeven waar bepaalde objecten moeten komen.
Blijf op de hoogte

Wil jij graag op de hoogte blijven van deze werken?

- Schrijf je in voor de elektronische nieuwsbrief. Stuur daarvoor een e-mail naar werkendonkweg@zonhoven.be en vermeld je naam, adres en e-mailadres.

- Volg de werken op facebook: Like de pagina www.facebook.com/wegenwerkenzonhoven.

Heb je vragen? Bel of mail naar de dienst Uitbestede werken.

uitbestede.werken@zonhoven.be - 011 81 05 13

bron:zonhoven.be